กลุ่มลูกค้า

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
บริษัท เอเอรับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอสซีจี จํากัด (มหาชน)

กลุ่มเกษตรกร