” เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างรายได้ให้ชุมชน